درباره شرکت مدرن بازیافت سپاهان بیشتر بدانید

شرکت مدرن بازیافت سپاهان در سال 1396 با شماره ثبت 59582 در اداره ثبت شرکت های اصفهان ثبت گردید. با هدف ادامه کار مدیران این شرکت که کار در زمینه بازیافت و محیط زیست را از سال ها قبل بصورت گسترده تر و مسئولیت پذیرتر در قالب این شرکت شروع کردند.

  • قرارداد با صنایع

  • شرکت در مزایدات

  • تاسیس کارخانه بازیافت

  • خرید و فروش اقلام دست دوم

  • قرارداد با شهرداری ها- سازمان های بازیافت

تبدیل ضایعات قابل بازیافت به مواد اولیه

ساخت دستگاههای بازیافت

خرید و فروش اقلام دست دوم

جمع آوری اقلام بازیافتی از درب منازل و غرفه های بازیافت