هایمپک یا HIPS

هایمپک و یا HIPS

هایمپک و یا هانپک نوعی پالستیک است و دارای یک متلایر ارزان و سبک بوده که برای تولید محصوالت سبک و مقاوم از آن استفاده میگردد.

این ماده به دلیل ارزان بودن،سبک و شکل پذیری باال کاربرد های فراوانی دارد از جمله:

  1. کاربرد در ظروف غذای یکبار مصرف
  2. کاربرد در ظروف آشپزخانه
  3. کاربرد در اسباب بازی سازی
  4. کاربرد در صنایع بسته بندی
  5. کاربرد در صنایع نمونه سازی
  6. کاربرد در صنایع عالئم راهنما و هشدار
  7. کاربرد در صنایع خودرو
  8. کاربرد درصنایع یخچال سازی
  9. کاربرد درصنایع نظامی

انواع هانپک های کارخانه بازیافت

هایمپک بیشتر به صورت ورق تولید میگردد و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. و بخاطر اینکه امکان بازیافت این نوع مواد در دفعات زیاد وجود دارد به همین علت طرفداران زیادی در صنایع مختلف دارد.

این شرکت در کارخانه خود انواع هایمپک ها را که شامل حدود 34 نوع می باشند را تفکیک، خورد، شستوشو و تبدیل به مواد اولیه میکند و دوباره به بازار مواد اولیه ارسال می نماید تا در این زمینه هم سهم بسزایی در سالم سازی، ذخیره مواد اولیه، کم کردن استفاده از انرژی، کم شدن آلودگی ها و در کل بازیافت مواد ایفا کند.

با مراجعه به قسمت خدمات بازیافت از منوی سایت مدرن بازیافت سپاهان در خصوص خدمات این شرکت اطلاعات لازم را کسب کنید.