انواع ضایعات آجر نسوز

در ابتدا باید انواع آجر نسوز را بشناسیم.و سپس به مواد تشکیل دهنده آن ها بپردازیم.بدانیم خواص و ضعف آن هاکدامند. و در نهایت پس از استفاده درصنعت. بازیافت انوع آجرنسوزها به چه روش انجام می پزیرد.

آجر نسوز چیست؟

این نوع آجر ها از موادی که مقاومت باالیی در برابر حرارت دارند و خواص فیزیکی و شیمیایی خود را در درجه حرارت بالا از دست نمیدهند ساخته می شوند. این آجر ها عالوه بر حرارت، خواص فیزیکی شیمیایی در مقابل بار مکانیکی وضربات نیز بسیار مقاومند.

ضایعات آجر نسوز

انواع آجر نسوز صنعتی:

 1. آجر نسوز سیلیسی
 2. آجر نسوز شاموتی (آلومینو سیلیکاتی)
 3. آجر نسوز آلومینی (آلومینیومی)
 4. آجر نسوز قلیایی(منیزیتی)
 5. آجر نسوز ویژه

انواع آجر نسوز ساختمانی:

 1. آجر نسوز صنعتی
 2. آجر نسوز سنتی
 3. آجر نسوز دستی

این آجرهای نسوز از خاک چینی ساخته میشوند که این خاک ها از کانی های نسوز معدنی تشکیل شده است . که نقش مهمی در افزایش مقاومت آجرها ایفا می کنند. خاک چینی خواص فیزیکی و شیمیایی آجر را در درجه حرارتهای بالا حفظ نموده و حالتی پایدار به آن می بخشد.

ساختار انواع آجرهای نسوز صنعتی:

 1. در آجر نسوز سیلیسی ماده اولیه اصلی تشکیل دهنده کوارتزیت یا سنگ های سیلیسی می باشند.که دارای دمای ذوب نسبتا بالایی می باشند. و تحمل فشار بالایی دارند.همچنین دارای مقاومت بالا نسبت به سربارهای اسیدی دارند. در دمای بالا ثبات ابعادی خوبی دارند.وپس ازاستفاده درصنایع آجرهای نسوزقابلیت بازیافت را دارند.
 2. آجر نسوز شاموتی (آلومینوسیلیکاتی) این نوع آجرها از خاک های نسوز آلومینوسیلیکاتی کلسینه شده تولید میگردند. دارای خواصی همچون دیرگدازی- استحکام و ثبات ابعادی در دمای بسیار زیاد را دارا می باشند. و این آجرنسوزها قابلیت بازیافت دارند.
 3. آجر نسوز آلومینی (آلومینیومی) در این نوع آجرها AL203 زیادی بکار رفته است. و در دمای حرارتی بسیار بالا کاربرد خوبی دارند. و در برابر پوسته شدن و ضربه و سایش… مقاومت بالایی دارند. واین آجرهای نسوز قابلیت بازیافت دارند.
 4. آجر نسوز قلیایی (آجر منیزیتی) مواد تشکیل دهنده این آجرنسوزهای منیزیایی زینتر شده طبیعی یا مصنوعی می باشند. ازخصوصیات این آجرنسوزها دیرگدازی و دیرگدازی تحت بار است مقاومت بالایی در برابر سرباره های قلیایی دارند. و این نوع آجر نسوز قابلیت بازیافت دارند.
 5. آجر نسوز صنعتی در شکل های استاندارد و از مواد نسوز چینی ساخته میشوند و در کوره های تولید شیشه و سیمان کاربرد فراوان دارند. و این نوع آجرنسوزنیز قابلیت بازیافت دارند.

این شرکت با توان بالا وتجهیزات و نیروی متخصص خود در زمینه بازیافت انواع آجر های نسوز آماده خرید انواع ضایعات آجر های نسوزقابل بازیافت می باشد.