ضایعات فیلترهای بگ هوس صنعتی

تولید گرد و غبار یکی از بزرگ ترین مشکلات صنایع از قدیم تا به حال بوده و هست. که انسان برای برطرف کردن این مشکل بزرگ که هم باعث آلودگی محیط زیست و هم باعث بیماری انسان ها و تمامی موجودات روی کره ی زمین میگردد. سال های سال به دنبال راه حل گشت تا سرانجام توانست این مشکل بزرگ را توسط فیلتر های غبارگیر که توانایی فیلتر انواع گرد و غبارهارا با هر سایز و اندازه وشکل را تا 95 %موجود درهوای صنایع را دارا می باشند.

با ساخت این بگ فیلتر ها (بگ هوس ها) انقالبی در صنایع در جهت رفع مشکل گرد و غبار و آلودگی به انجام پذیرفت.

این فیلترهاتوانایی غبارگیری ذرات باقطرکمتراز m10u را دارا می باشند.

پارچه این فیلترهای(بگ فیلتربگ هوس) بر اساس نوع استفاده از کیسه هایی از جنس:
پلی استر- نایلون – فایبرگالس – پلی پروپیل – پلی استر با پوشش PTFE و… تولید می گردند.

در فیلتر کیسه ای غبار آلوده به یکی از خانه های فیلتر وارد شده، ذرات غبار بزرگتر پس از ورود تحت تاثیر نیروی وزن خود به طرف هاپر حرکت کرده و مابقی برروی کیسه های فیلتر ها جمع می شوند. زمانی که ضخامت غبار جمع آوری شده بر روی کیسه ها به حدی برسد که جریان به سختی از آن عبور کند.

افت فشار بوجود می آید.که در این زمان نیاز به تمیز کردن کیسه فیلتر ها است که به روش هوای فشرده برعکس ورودی گردغبار یا از طریق برعکس کردن جهت یونها اقدام به تمیز کردن این پارچه هامی نمایند.اماپس ازچندمرحله تمیز کردن این پارچه هادیگر قابل استفاده نمی باشند.

در این زمان است که جای این کیسه ها را با کیسه های نو عوض می کنند. و پارچه های کثیف در دل طبیعت رها می کنند.یا آن ها رادفن می کنند که در هر دو صورت باعث آلودگی آب و خاک هوا در کل محیط زیست می گردد.

لذا این شرکت براساس وظیفه و ساختار خود که شرکت بازیافت و دوستدار محیط زیست است.

وارد عمل شده و پس از تحقیقات، آزمایش ها، تست ها و آنالیز ها توانست این فیلتر های(بگ فیلتربگ هوس) را پس از غیر قابل استفاده شدن در صنایع آنها را جمع آوری می کند.و با روشی بازیافتی در کارخانه خود مجددا آنها را به مواد اولیه تبدیل می نماید و دوباره به چرخه صنعت مواد اولیه بازمی گرداند و از آلودگی محیط زیست توسط بگ فیلتر ها (بگ هوس) جلوگیری نماید.

در ضمینه بازیافت انواع ضایعات فیلترهای بگ هوس صنعتی آماده همکاری با انواع صنایع که از این فیلتر ها استفاده می کنند در جهت جمع آوری و بازیافت بگ فیلترها(بگ هوس)می باشد.