پروژه ها

 • قرارداد بازیافت کیش

 • قرارداد بازیافت شهرستان پارسیان

 • قرارداد بازیافت اصفهان

 • قرارداد بازیافت شهرستان خمینی شهر

 • قرارداد با بازیافت شهرستان لنجان

 • قرارداد با بازیافت شهرستان مبارکه

 • قرارداد با سیمان سپاهان

 • قرار داد با فولاد مبارکه

 • قرارداد با صنایع نظامی

 • قرارداد با شهرک صنعتی مبارکه

 • خرید و فروش مواد اولیه بازیافت

 • کارخانه بازیافت

 • خرید و فروش اقلام دست دوم

 • ساخت دستگاه های بازیافت

 • انبارخرید و فروش ضایعات قابل بازیافت