خرید و فروش جامبوبگ دست دو
پارچه جامبوبگ
بشکه دست دوم ضایعاتی